سپتامبر 23, 2023
به گزارش طراحی داخلی : چک لیست عملیات ساختمانی

چک لیست حفاظت و ایمنی کارگاهها

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره ۵۵

** مقررات ملی ساختمان

طـرح:                                                             بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                             واحد / واحدها: قیمت نمای سیمانی رومی

 

 

 

 تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                                                          امضاء: ردیف شرح فعالیت         کاربرد ندارد کنترل اولیه            کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ ۱ تمیزبودن محیط کارگاه □ □ □ □ □ □ ۲ منظم و مرتب بودن دپوی مصالح و ضایعات □ □ □ □ □ □ ** ۱۲-۱۱-۸ ۳ تامین روشنایی ، باز و تمیز بودن مسیرهای تردد □ □ □ □ □ □ ** ۱۳-۳-۶-۱ ۴ نصب صحیح سیم ها ، کابلها و اتصالات موقت برق □ □ □ □ □ □ ** ۱۲-۱۱-۴-۱ ۵ سالم بودن فیزیکی کلید پریز، فیوز تابلو و دیگر تجهیزات برقی □ □ □ □ □ □ ** ۱۲-۱۱-۳-۱ ۶ مجهزبودن تابلوهای برق به قفل ، بارانگیرو سیم اتصال زمین □ □ □ □ □ □ ۷ کنترل اجزاء نگهدارنده ، سیم بکسل و تجهیزات مربوط به بالابرها □ □ □ □ □ □ ** ۱۲-۶-۲-۴ تا۱۰ ۸ اجرای داربست ها ، نرده و حفاظهای لازم جهت جلوگیری از سقوط مصالح برروی افراد □ □ □ □ □ □ ** ۱۲-۵-۱-۱ ۹ سالم بودن نردبانها و تخته های زیرپایی و تثبیت استقرارآنها □ □ □ □ □ □ ** ۱۲-۷-۳ ۱۰ مسدود بودن موقت بازشوها و حفره ها □ □ □ □ □ □ ** ۱۲-۷-۲-۲تا۶

۱۲-۷-۲-۸ تا۱۴

۱۱ پله های موقت در رمپ راه پله □ □ □ □ □ □ ** ۱۲-۷-۴ ۱۲ استفاده از کلاه ایمنی ، کفش و دیگر تجهیزات ایمنی فردی □ □ □ □ □ □ ** ۱۲-۴-۲ ۱۳ صحت و آماده بودن تجهیزات ایمنی و اطفاء حریق درمحل مناسب □ □ □ □ □ □ ** ۱۲-۱۱-۷-۳

۱۲-۲-۴-۹

توضیحات:  

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *